Rast Yazılım - SAP ve Non-SAP Kurumsal Yazılım Çözümleri

SAP Proje Yönetimi

SAP iş uygulamalarının daha hızlı uygulanması

RAST, SAP projelerinin bütçeleme, yürütme, maliyet, satış, satış sonrası, ilerleme düzeyi başta olmak üzere kritik önem taşıyan her bileşenini detaylı şekilde kurgulayarak takip eder ve işletmelerin en önemli takım arkadaşı olur.

ASAP Metodolojisi (SAP Proje Yönetimi Yaklaşımı) ile proje hedeflerini ve amaçlarını açıkça belirleyerek, uygulamanın kapsamının ve stratejisinin belirlenmesini sağlar. Proje takviminin, uygulama ve eğitim sırasının belirlenmesiyle birlikte; organizasyonun ve komitelerin oluşturulması ve kaynakların tayin edilmesi gibi proje aşamalarını başarıyla yürütür. Projeyi başarısızlığa itecek etmenlerin ortadan kaldırılması, etkinlik ve verimliliğin artması, kalitenin yükselmesi, iletişimin düzenlenmesi hususlarında etkin danışmanlık hizmeti sunar.

Kaynakları doğru tespit ederek stratejik gelişmeler sağlayan RAST:

  • İhtiyaçların doğru tespit edilmesi için analiz yapmak
  • İş planlamasını gerçekleştirmek
  • Ekibin görev dağılımını en yüksek verim alacak şekilde ayarlamak
  • Şirketlerin SAP projelerinde hedefledikleri sonuçları belli niteliklerde, zamanda ve hesaplanan bütçe sınırları içerisinde yerine getirmek
  • Proje oluşturma esnasında oluşabilecek riskleri önceden tahmin etmek
  • Riskleri en aza indirgemek ya da mümkünse ortadan kaldırmak adına çalışma yürütmek
  • Ortaya çıkan problemleri hızlıca çözüme kavuşturmak ve rapor tutmak
  • Gerçekleştirdiği problem çözümlerini daha sonraki altyapılarda kullanmak için arşivlemek
  • Şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda pazar, bütçe ve fizibilite çalışmalarını hazırlamak ve yönetmek
  • Prosedür ve iş süreçlerini kurup yönetmek

gibi görevleri yerine getirerek işletmelere SAP proje yönetimi konusunda yardımcı olur.

Referanslar


Arçelik Referans
Coca Cola Referans
İGDAŞ Referans
Tüpraş Referans
ADEL Referans
beko Referans
Otokar Referans
Hidromek Referans
ISUZU Referans
TAMEK Referans
Çelik Motor Referans
NOVARTIS Referans
Garenta Referans
YKM Referans